به خورشید و گسترش نور آن سوگند،

و به ماه هنگامی که پس از آن در آید،

و به نور هنگامی که صفحه ی زمین را روشن سازد،

و به شب آن هنگام که زمین را بپوشاند،

و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده،

و به زمین و کسی که آن را گسترانیده

و قسم به جان آدمی و آن کس که آن را آفریده و منظم ساخته

که هرکس نفس خود را پاک و تزکیه کرده رستگار شده است.

سوره مبارکه شمس۞1-9

-----------------------------------------------------------------

اینجا مطالب تماما ارسال می شود،تنها برای دسترسی به سخنورفواد به آدرس زیر مراجعه نمایید.

سخنورفوادwww.sokhanvarefoad.ir

----------------------------------------------------------------------------

تمامی مطالب سایت محفوظ بوده و صفحات توسط ادمین اداره می شود.

*برای برقراری ارتباط با مدیربرنامه تماس بگیرید*