یه وقت هایی قدرت تمیز نداری و همه چیز کار دلته!

یه وقت هایی چیزهایی رو تجربه می کنید که نباید تجربه میکردید

یه وقت هایی جایی هستید که نباید باشید

یه وقت هایی حرف هایی میزنید که نباید می زدید

یه وقت هایی ما داریم کاریو انجام میدیم که تو اون لحظه 

واقعا بهمون احساس رضایت میده

اون لحظه ممکنه خوشحال یا ناراحت باشیم،درحال خندیدن یا اشک ریختن باشیم،-

تو آرامش یا عصبانیت باشیم

اینا اصلا مهم نیستن،چون تنها چیزی که مهمه فقط "خود تو" هستی!

ازت خواهش میکنم؛دست از سرزنش کردن و ای کاش گفتن هات بردار... :)

مطمئن باش تو،بهترین کار ممکن رو کردی و اگه باز هم برگردی به اون زمان

دوباره همون کارو تکرار میکنی

چون تو اونطوری راضی میشی دوست من


Related image