زندگی ابدی...جاودانگی...می بینی؟

من یک هیولا نیستم ، من یک معجزه ام.

دارم درباره معکوس کردن طبیعت صحبت میکنم.

طبیعت هرگز نمی خواست ما پرواز کنیم 

و با اینحال ما به ستاره ها رسیدیم 

و اینطور نبود که بزاریم نظم طبیعی ما رو در بند نگاه داره بلکه ازشون فراتر رفتیم.

زندگی خودت رو ببین ؛ چند بار خداحافظی کردی؟

چند بار حتی فرصت نکردی خداحافظی کنی؟

  این نسخه یک کابوسه

    حرف های من جنون آمیزه :)

Image result for ‫جنون‬‎